Backup dung thư.jpg

Thỏa Thuận Sử Dụng

Đây là thỏa thuận hợp pháp giữa Khách hàng, là Doanh nghiệp, Tổ chức hoặc Cá nhân, với Công ty TNHH EXA. Thỏa thuận này quy định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng dịch vụ EXA Backup do EXA cung cấp.

“Khách hàng” nói đến ở đây là Cá nhân, Doanh nghiệp, Tổ chức, hay người được ủy quyền hợp pháp của Doanh nghiệp hay Tổ chức, đối với việc tìm hiểu, xem xét và sử dụng dịch vụ EXA Backup.

Khi Khách hàng tạo tài khoản và sử dụng dịch vụ của EXA Backup đồng nghĩa với việc Khách hàng đã hoàn toàn đồng ý và chấp thuận với các điều khoản sử dụng mà EXA đã đưa ra. 

Nội dung thỏa thuận dịch vụ gồm có:

VỀ PHÍA KHÁCH HÀNG

1. Thông tin Khách hàng

 • EXA cung cấp dịch vụ cho các Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có đầy đủ tư cách pháp lý. Do đó, bằng việc đăng kí tham gia sử dụng dịch vụ, Khách hàng xác nhận rằng hoạt động của họ là hoàn toàn hợp pháp và đủ thẩm quyền tham gia vào các hợp đồng ràng buộc theo quy định của pháp luật.
 • Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng toàn bộ thông tin cung cấp trong các biểu mẫu thông tin liên lạc của EXA là thông tin hiện thời, chân thực, chính xác và đầy đủ. Khách hàng đồng ý duy trì và cập nhật các thông tin này nhằm đảm bảo tính kịp thời, chân thực, chính xác và đầy đủ.

2. Tài khoản của Khách hàng

 • Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm giữ bí mật thông tin truy cập dịch vụ (ví dụ như Tên đăng nhập, Mật khẩu, Khóa mã hóa). Khách hàng là người duy nhất chịu trách nhiệm về các hành động được thực hiện bằng tài khoản sử dụng dịch vụ của mình. EXA không chịu trách nhiệm nếu dữ liệu bị xâm phạm trong trường hợp thông tin truy cập bị tiết lộ từ phía Khách hàng. Vui lòng lập tức thông báo cho EXA khi phát hiện tài khoản bị truy cập trái phép, có lỗ hổng về bảo mật hoặc bị tiết lộ thông tin tài khoản.

3. Dữ liệu của Khách hàng

 • Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với dữ liệu lưu trữ trên các máy chủ của EXA Backup và với bất kỳ mất mát hay tổn thất dữ liệu nào không thể khôi phục được.
 • Khách hàng chịu mọi trách nhiệm về nội dung dữ liệu lưu trữ trên các máy chủ của EXA được thực hiện bằng tài khoản của mình. Các dữ liệu lưu trữ phải có nội dung phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Khi Hợp đồng giữa Khách hàng và EXA kết thúc hoặc Thỏa thuận này bị chấm dứt, EXA sẽ tạm ngừng tài khoản và dữ liệu của Khách hàng sẽ tự động được xóa trong vòng 30 ngày theo quy định chung. EXA không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về dữ liệu với Khách hàng sau khoảng thời gian này.

4. Thanh toán

 • Khách hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn các chi phí phát sinh khi sử dụng dịch vụ của EXA Backup như quy định trong hợp đồng.

VỀ PHÍA EXA        

1. Cung cấp Dịch vụ

 • EXA đảm bảo cung cấp cho bạn dịch vụ EXA Backup theo đúng các điều khoản trong mục “Cam kết về dịch vụ” trên website của EXA Backup.
 • EXA cam kết bảo vệ an toàn và bảo mật cho Tài khoản và Dữ liệu của bạn theo đúng các điều khoản trong mục “Chính sách bảo mật” trên website của EXA Backup.
 • EXA cho phép Khách hàng Sao lưu / phục hồi vào bất cứ thời điểm nào trong ngày (24/24h). Tuy nhiên, nếu hệ thống máy chủ cần được bảo trì hoặc có lỗi bất khả kháng xảy ra, dịch vụ có thể bị gián đoạn và chúng tôi sẽ thông báo cho Quý Khách hàng.

2. Sửa đổi thỏa thuận, chính sách hay dịch vụ của EXA

 • EXA bảo lưu quyền thay đổi Thỏa thuận sử dụng này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền thay đổi hay ngừng cung cấp dịch vụ, tạm thời hay vĩnh viễn, tại bất kỳ thời điểm nào mà có thể hoặc không cần thông báo cho Khách hàng.
 • Khách hàng đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Khách hàng hay bất kỳ bên thứ ba nào do việc thay đổi, đình chỉ hay ngừng cung cấp dịch vụ.

3. Hoàn trả cước phí

 • EXA cam kết hoàn lại tiền trong trường hợp không thể cung cấp dịch vụ vì ngừng hoạt động.

4. Chấm dứt dịch vụ

 • EXA có thể ngay lập tức ban hành một cảnh báo, đình chỉ (khóa quyền truy cập và hoạt động của dịch vụ của Khách hàng) tạm thời hoặc vĩnh viễn, hay chấm dứt tài khoản của Khách hàng và từ chối cung cấp dịch vụ cho Khách hàng nếu:
  • (a) EXA tin rằng Khách hàng vi phạm hay có hành vi không thích hợp với Thỏa thuận này, hay bất kỳ chính sách nào của chúng tôi.
  • (b) Khách hàng không thanh toán phí; hay các loại chi phí khác cho EXA theo chính sách và thỏa thuận đã cam kết.
  • (c) EXA không thể kiểm tra hay xác nhận bất kỳ thông tin nào mà Khách hàng cung cấp cho EXA; Hoặc trong trường hợp phát hiện thông tin Khách hàng cung cấp cho EXA là không chính xác, không đầy đủ, không cập nhật.
  • (d) EXA tin rằng các hành vi của Khách hàng có thể làm phát sinh trách nhiệm pháp lý cho Khách hàng, các Khách hàng khác hay chính EXA.
  • (e) EXA phát hiện Khách hàng có các hoạt động tấn công, phá hoại, xâm nhập trái phép vào hệ thống của EXA dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Khi có sự chấm dứt Thỏa thuận này của Khách hàng với EXA, tất cả mọi quyền của Khách hàng theo thỏa thuận này và quy định dịch vụ của EXA sẽ bị chấm dứt ngay lập tức.

Thỏa thuận được soạn thảo và điều chỉnh theo các qui đinh về Luật pháp của Nước CHXNCN Việt Nam. Các bên liên quan có trách nhiệm tuân thủ.

Chúng tôi cũng khuyến khích Khách hàng gửi nhận xét, góp ý kiến về “Thỏa thuận sử dụng” của EXA Backup. Thông tin phản hồi xin gửi về địa chỉ email support@exa.vn.

Được thành lập cuối năm 2011 với sứ mệnh đem đến cho khách hàng những dịch vụ điện toán đám mây tốt nhất với chi phí hợp lý nhất. EXA tự hào là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực điện toán đám mây. Các dịch vụ của chúng tôi luôn cập nhật và phát triển theo xu hướng thế giới có tính ứng dụng cao